logo

uvádza

preloader
 

SoundWalk

Strážky

O aplikácii

Spoznajte Kaštieľ Strážky a jeho príbehy prostredníctvom mobilnej aplikácie SoundWalk Strážky

Vo zvukových príbehoch ožijú postavy významných obyvateľov kaštieľa – maliara Ladislava Mednyánszkeho, jeho príbuznej a poslednej pamätníčky starých čias, barónky Margity Czóbelovej.

V audiopríbehoch, ktoré rozširujú lektorský výklad, sa realita prelína s fikciou: na prízemí kaštieľa sa pred vami pohádajú postavy z portrétnej galérie, v parku sa od sôch dozviete o zakázanej láske Mednyánszkeho. Jeho peripetie na vojenskom fronte vám prerozprávajú stromy v parku a život barónky priblíži jej opatrovateľka, pani Mária Milistenferová zo Strážok.

Jedinečný projekt atraktívnou formou približuje históriu renesačnej pamiatky Kaštieľa Strážky, ktorý spravuje Slovenská národná galéria. Kaštieľ prezentuje hodnotnú expozíciu Ladislava Mednyánszkeho, z ktorej obsahovo audiohra vychádza. Spoznajte Strážky a jeho okolie!

Vypočujte si ukážku:

Stretnite sa s postavami

z audiohry SoundWalk Strážky
Ladislav Mednyánszky (1852 – 1919)

Patrí k najzložitejším a nanajvýš fascinujúcim osobnostiam výtvarného umenia prelomu 19. a 20. storočia v strednej Európe. Bol to nielen aristokrat, ale bol aj tulákom, umelcom a osobou zaujímajúcou sa o filozofické otázky bytia. Jeho osud bol silne zviazaný s kaštieľom v Strážkach, kde prežil svoje detstvo a mladosť. Tu sa nachádzal aj jeho jediný stály ateliér, kde sa venoval figurálnej tvorbe a krajinomaľbe. Nadväzoval na súdobé novinky výtvarného umenia od Barbizonskej školy, impresionizmu, symbolizmu až po záverečnú expresívnu tvorbu.

Margita Czóbelová (1891 – 1972)

Barónka, maliarka a ilustrátorka Margita Czóbelová prežila väčšinu svojho života pod Tatrami. Jej osud, ovplyvnený dôležitými historickými obdobiami od rakúsko-uhorskej monarchie, prvej svetovej vojny, prvej Československej republiky, druhej svetovej vojny až po zmeny po roku 1948, bol počas celého života zviazaný s kaštieľom v Strážkach. Len vďaka jej obetavosti sa rozsiahlu kolekciu diel Ladislava Mednyánszkeho podarilo uchovať a dnes prezentovať v stálej expozícii SNG – Kaštieľ Strážky.

„Naša predstavivosť, ktorá nám vo svojej mnohorakosti umožňuje vidieť úžasný svet, je v každom prípade pre dosiahnutie konečného diela dôležitejšia..."

Ladislav Mednyánszky

Kaštieľ Strážky

Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá

Slovenská národná galéria získala tento objekt do správy v roku 1972 prevodom po smrti bývalej majiteľky, barónky Margity Czóbelovej. V kaštieli sa realizovala rekonštrukcia aj revitalizácia anglického parku z 19. storočia, kde je v súčasnosti inštalovaná expozícia plastiky. Vo výstavných priestoroch kaštieľa sú umiestnené stále expozície, konajú sa tu hudobno-dramatické a vzdelávacie programy. Stále expozície približujú najmä dielo Ladislava Mednyánskeho, portrétnu tvorbu na Spiši, zbierky historickej knižnice a mobiliár zámku.


Otváracie hodiny

denne | 10.00 – 18.00

v zimnom období
pondelok – utorok | zatvorené
streda – nedeľa | 10.00 – 17.00

Vstup

3,50 € / 1,00 € (študenti)

každá prvá streda v mesiaci zdarma

Kontakt

Mednyánszkeho 25, Spišská Belá

Správkyňa: Daniela Kostková
Tel.: +421 52 245 40 00
strazky@sng.sk | facebook